Řešení pro velké a střední firmy

Výběr informačního systému je strategické rozhodnutí. Potřebujete systém, který podpoří činnosti a funkce vaší organizace, spolehlivě dodá potřebné údaje, bude výkonným pomocníkem vašich pracovníků a umožní další růst vaší organizace. Systém QI svým zákazníkům nabízí podporu v následujících činnostech:

 • práce s organizačními a řídícími strukturami podniku
 • sledování vytíženosti a produktivity jednotlivých pracovníků
 • řízení procesů nákupu
 • strategická komunikace se zákazníky a obchodními partnery
 • sledování stavu jednotlivých zakázek a vyhodnocování jejich rentability
 • zjednodušení a zefektivnění vnitřní komunikace
 • plánování, operativní řízení a vyhodnocování výroby
 • evidence veškerých údajů o vašich zaměstnancích a práce s nimi
 • správa finančních toků v organizaci
 • zpracování účetních dokladů a mezd
 • řízení hmotných toků uvnitř organizace
 • a v mnohých dalších...

6 hlavních výhod informačního systému QI

QI je komplexní – dokáže obsáhnout veškeré činnosti od běžných agend jako je účetnictví či mzdy až po plánování, práci s projekty, řízení výroby či získávání dat důležitých pro operativní i strategické rozhodování. Nahrazení několika systémů jedním je jedním z klíčů ke zvýšení efektivity a získání času na produktivní práci. Vedoucí pracovníci, obchodní zástupci, pracovní týmy, jednotlivá oddělení, divize a pobočky mohou sdílet potřebné informace bez omezení, kdykoli a vždy včas získají požadovaná data o finančních tocích, akcích či procesech. Nikdy dříve nebylo tak důležité mít správné údaje ve správný čas.

QI je integrovaný - nabízí jednotný vzhled, ovládání a chování, což přináší výhodu ve snížení nákladů na správu, údržbu a školení o používání systému. Jeho aplikace jsou vzájemně propojené. QI vám rychle poskytne dokonalý přehled o projektech, o jejich nákladech a výnosech, o jejich plnění i meznících.

QI je elastický – může se přizpůsobit vašim zavedeným, mnohokrát ověřeným vlastním procesům a postupům - není třeba násilně měnit to, co dobře funguje. Může se přizpůsobit vašim okamžitým potřebám – bude měnit svou velikost a rozsah podle vaší velikosti a požadavků. Poroste s vámi a když bude potřeba, s vámi se i zmenší.

QI je otevřený – dnes, kdy je hlavním heslem rychlá inovace, vám umožní okamžitě reagovat na změny na trhu a stejně rychle provést změny ve vaší organizaci. Obsahuje integrovaný vývojový nástroj pro rychlé vytvoření dalších zakázkových funkcí či nových aplikací, které mohou převzít data ze samostatných specializovaných programů a aplikací.

QI je kdekoli dosažitelný – tedy tam, kde je dostupný Internet. Máte pobočky, neustále cestující obchodní zástupce nebo jste součástí holdingu – prostřednictvím distribuovaného přístupu můžete se systémem pracovat téměř z libovolného místa na světě a vždy mít k dispozici aktuální údaje.

QI je vícejazyčný – nadnárodní společnosti mají své zaměstnance rozmístěné v různých zemích a ne všichni musí mluvit stejným jazykem. Těmto společnostem QI nabízí možnost používat různé jazykové verze systému a přitom přistupovat ke stejným datům.

TOPlist TOPlist