Řešení

Firma ETOS SOFT, s.r.o. nabízí komplexní řešení informačních a řídících systémů na bázi produktu QI pro organizace různého typu. Všechny aplikace je možné provozovat klasicky v rámci lokálních (LAN) nebo WAN počítačových sítí zákazníků nebo např. formou ASP v prostředí Internetu.

Správné informace ve správném čase jsou dnes najvětší konkurenční výhoda. Úspěch každého podniku v dnešní době závisí na rychlosti zpracovaní dát a na schopnosti dokázať jejich analýzou a následnou syntézou rýchle získat rozhodující informáce, které umožní nejen včas reagovat na změny v okolí, ale i v dostatečném předstihu změny předvídať. Jen díky tomu je možné uspět na dnešním, rýchle sa měnícím trhu a předběhnout konkurenci. Manažéři na všech úrovních řízení musí mít rychlý přístup k potřebným informacím pro strategické i taktické rozhodování. K tomu potřebují spolehlivé informační zázemí, digitální nervový systém, který zvýší pružnost a výkonnost celé organizace a zároveň je sochpný se v čase dynamicky přizpůsobit potřebám organizace. Takovým systémem je QI.

TOPlist TOPlist