Řešení pro malé a střední firmy

Naše společnost si velmi dobře uvědomuje, jak velké starosti může mít tzv. malá firma. Bez ohledu na oblast, ve které podnikáte, bez nutnosti rozlišovat mezi 7 nebo 30 zaměstnanci, některé požadavky na možnosti informačního systému se shodují:

 • moderní systém s pokročilou architekturou,
 • schopnost měnit velikost společně s firmou
 • otevřenost pro spolupráci s dalšími aplikacemi,
 • schopnost přizpůsobovat se podnikovým procesům i následným změnám ve firmě,
 • jednoduchost a uživatelská přívětivost ovládání,
 • kvalitní a efektivně využitelné výstupy,
 • schopnost řešit komplexní problematiku všech funkcí podniku,
 • nabídka progresivních způsobů financování při nákupu systému a mnohé další.
S informačním systémem QI získává i ta nejmenší organizace komplexní a zároveň i velmi flexibilní systém – takové informační systémy byly dosud výhradní výsadou velkých korporací!

QI používají zákazníci ve všech fázích růstu, systém nemá žádná omezení ve svých funkcích či vlastnostech. QI dokáže měnit velikost podle vaší společnosti a tím eliminuje nutnost investovat do pořízení dalších systémů.

Stejně jako desítky našich spokojených klientů v segmentu malých firem, i vaše společnost potřebuje komplexní nástroj, který se stane partnerem a pomocníkem pro řízení podnikových aktivit a funkcí. Ze všech nástrojů, které QI nabízí, mužeme připomenout např. tyto aplikace:
 • personalistika – QI umožňuje evidovat základní personální data a pracovat s nimi,
 • mzdy – QI dokáže zpracovávat mzdy v rámci všech typů pracovně-právních vztahů,
 • organizace a řízení – QI je nástroj pro definování organizačních struktur a pomocník pro řízení projektů,
 • účetnictví – QI přináší možnost profesionálního zpracování všech typů účetních dokladů,
 • plánování – QI nabízí nástroje pro efektivní strategické i operativní plánování,
 • finance – QI poskytuje aktivní řešení všech činností souvisejících s finančními toky v organizaci,
 • nákup a prodej – QI nabízí pomoc při plánování a řízení procesů nákupu a prodeje všech typů produktů a služeb,
 • a mnohé další...
Bez ohledu na velikost, počet poboček či zaměstnanců, naši klienti se shodují v jednom: všichni našli v informačním systému QI řešení, které je žádným způsobem neomezuje v jejich růstu, ve změně nebo dokonce ani v útlumu jejich podnikatelské činnosti. To vše je možné díky obrovské elasticitě, která umožňuje QI neustále se přizpůsobovat změnám velikosti podniku, měnit počty uživatelů i množství užívaných funkcí apod. Tato vlastnost QI je označována termínem „balónový efekt“. Tato unikátní schopnosti QI je navíc podpořena i adekvátně pružnou obchodní a licenční politikou. Zákazník si může zakoupit vždy jen ty programové funkce, které v daném období potřebuje.

TOPlist TOPlist